Cuối tuần tươi mới cùng HLV Park, Kim Dong Joon, Trúc Anh